WONKA PODIA KLEUREN DE REGIO BRAINPORT

Vanaf vrijdag 10 december ligt bij elk Wonka podium in plaats van een rode loper voortaan een regenboogloper. Deze loper kent het kleurenpalet van de progress vlag, een variant op de meer bekende regenboogvlag. Naast rood, oranje, geel, groen, blauw en paars zijn in deze vlag ook de kleuren zwart en bruin toegevoegd om mensen van kleur te vertegenwoordigen. De kleuren roze, babyblauw, en wit representeren de verschillende sekses. ‘Deze vlag legt de nadruk op inclusiviteit en progressie, vandaar dat we dat kleurenpalet hebben gebruikt in onze regenboogloper,’ licht Jochem Otten (directeur De Cacaofabriek & Het Speelhuis) toe.

Regenboogactie 
In aanvulling hierop zullen de podia kinderen uit de hele regio uitnodigen om op een laagdrempelige manier bezig te zijn met het thema toegankelijkheid en openstaan voor anderen. Vanaf de kerstvakantie liggen bij elk podium setjes Wonka krijtjes en kleurpotloden. Daarmee kunnen kinderen in deze wintermaanden thuis hun eigen regenboogloper krijten of tekenen, en het resultaat delen met de podia via mail of social. 

Iedereen is welkom
Vanuit de gedachte ‘iedereen is welkom’ zetten de regionale theaters zich in om een laagdrempelige en veilige ontmoetingsplaats te zijn voor publiek, medewerkers en theatermakers van alle leeftijden, van alle genders en van alle kleuren met of zonder beperkingen. ‘De rijkdom van theater is dat we er elke dag vanuit een ander perspectief naar de wereld mogen kijken. Dat levert stof tot nadenken op. Vaak zonder oordeel. Maar theaters zijn ook om richting te geven aan het maatschappelijk debat en daarmee bij te dragen tot vooruitgang en verbinding in de samenleving.

Van symboliek tot stappen zetten
De loper is een symbolische manier om kleur te bekennen, maar wordt door de theaters ook op inhoud kracht bijgezet door diverse projecten. Om er een paar te noemen: De cultuurhuizen werken samen met International Theatre Company Eindhoven (ITCE) aan een eigen regionale, internationale productie. Ook wordt er met behulp van ervaringsdeskundigen en experts gewerkt aan een steeds betere theaterbeleving voor doven en slechthorenden. In De Cacaofabriek wordt op 10 december de themaperiode Under The Rainbow (expositie, films, lezingen en gay popquiz) geopend die loopt tot en met 14 januari.