Samenwerkende Podia Brainportregio wordt WONKA

 

Sinds 2020 bestaat er een samenwerkingsverband tussen zes podia in de Brainportregio. Zij vinden elkaar in een aantal overkoepelende thema’s zoals inclusiviteit, internationalisering en educatie. Ze delen ervaringen en leren van elkaar op het gebied van techniek, marketing en programmering. Ze zetten samen stappen om hun podia toegankelijker te maken en iedereen die dat wil welkom te kunnen heten. Door samen te werken, creëren ze meer impact en kunnen ze meer betekenen voor de Brainportregio; hun werkgebied.

Wonka is wat ze willen zijn
Het samenwerkingsverband heeft vanaf eind september 2021 een nieuwe naam: WONKA! Deze naam is geïnspireerd op de directeur van de beroemde chocoladefabriek: Willy Wonka. Een naam, die voor velen tot de verbeelding spreekt en een bepaald gevoel oproept. Het personage Wonka brengt de wereld in verwondering en is een dwarse pionier voor wie de verbeelding vooropstaat. Hij maakt met zijn innovatieve snoepgoed het onmogelijke mogelijk.
En dat is precies hoe de podia hun samenwerking inrichten en wat zij voor ogen hebben. Zij willen samen op innovatieve, vooruitstrevende wijze de wereld van theater wijder open zetten voor iedereen wie dat wil.

Meer betekenen voor de Brainportregio
Vanuit de gedachte ‘iedereen is welkom’ willen de pionierende podia meer betekenen voor alle bewoner uit ‘hun’ Brainportregio. Een bijzondere, sterke en duurzame economische regio dus, die landelijk en internationaal op de kaart staat en veel impact heeft.
De Wonkapodia zijn de dwarse denkers, die pionierend hun nieuwe weg banen door dit Brainportlandschap. Ze bevragen, betrekken en zoeken een duurzame relatie met inwoners en organisaties. Met gebruik van technologische innovatieve hulpmiddelen, door kennis te delen en te leren van elkaar, te verbinden, en door voortdurend behoeftes op te halen (wat willen inwoners).

Wonka
Wonka omvat zes podia uit de Brainportregio: Parktheater Eindhoven, Cacaofabriek & Het Speelhuis Helmond, Theater de Schalm Veldhoven, Theater de Hofnar Valkenswaard en Theater de Kattendans Bergeijk. Mede dankzij deelname aan Regiodeal van Brainport Development kunnen zij samen werken aan een duurzame relatie met elkaar en hun publiek, en investeren in de hiervoor benodigde zaken. Het gezamenlijke programma en meer info is te vinden op: www.wonkapodia.nl